Gratis opmåling

Når der skal måles kviste op er der utroligt mange ting der skal passe sammen og derfor også mange ting der kan gå galt.

Det kan være at der er ønsker til at kvistene skal passe I forhold til spær, tagrender, gulve osv., som kan være vanskelige at opmåle præcist - hvis ikke man har ekspertisen. Selv meget små unøjagtigheder kan gøre at kvisten ikke passer til huset.

Vi tager ansvar for vores kunder, og derfor har vi gratis opmåling ved ordre til alle brofaste øer. Vi måler op til nøjagtig produktion af kvistene. 
Så alle parter er sikre på et produkt som passer til taget.

Når kvistene passer - så bliver kunden glad og når kunden er glad - så er vi også glade, derfor tilbyder vi altid denne service med.

Vi vil gerne sikre at alle vores kunder får kviste efter deres ønsker og at kvisten passer efter de mål man har sat op.

Derfor tager vi en snak omkring jeres muligheder når vi er ude at måle op til jeres kviste. Dette sikrer man får snakket om de enkelte løsninger og at du som kunde kan være sikker på at kvisten passer og de rigtige løsninger er valgt.

Ring i dag til og hvis I ønsker en snak om netop jeres muligheder.

 

Hvad indebærer en opmåling?

Vi tilbyder 1 gratis opmåling. Eventuelle opmålinger ud over denne aftales separat.

Skal der etableres kvist i forbindelse med udskiftning af tag, så skal der typisk rettes tag op. Når der bliver rette tag op, vil taghældningen mange gange kunne ændre sig lidt.

Så der er 2 scenarier for opmåling i disse tilfælde hvor taget udskiftes.

Hvis ikke at taget skal skiftes i forbindelse med etablering af kvisten, så vil det være scenarie 1 der er gældende.

 

Scenarie 1: Vi måler op før taget oprettes

Vi fortæller hvor mange grader taget er på opmålingstidspunktet.

Kvisten produceres efter denne opmåling.

Den fastlagte taghældning skal tømreren rette taget op efter. Tømreren bærer ansvaret for at taget rettes op til den angivne taghældning.

Fordele: Hvis tidsplanen er stram er opmåling ikke bremseklodsen for levering af kvisten, da kvisten kan måles op lang tid i før tømrerne starter.

Ulemper: Tømreren tager ansvaret for korrekt opretning efter den angivne taghældning.

 

Scenarie 2: Vi måler op efter taget oprettes

Kvisten er først herefter klar til produktion (hvilket skal påregnes at tage nogle uge).

Det gør at det kan opleves som en flaskehals for tagarbejdet da kvisten ikke nødvendigvis kan leveres i den ønskede arbejdsgang for tømrerne.

Fordele: Vi tager det fulde ansvar for taghældningen, og tømreren bærer intet ansvar for taghældningen.

Ulemper: Kvisten vil først kunne leveres nogle uger efter opmålingen, hvilket kan være sent for tagprojektet.

 

Hvad kan vi måle under en opmåling?

Vi kan groft sagt måle alt der er synligt. Men ting som er inde i en konstruktion kan vi ikke måle, og vi udfører ikke demontering af under vores opmåling.

Afstanden imellem spærene

Er et afgørende mål for hvor bred man kan lave en kvist.

Der er 4 forskellige måder at måle afstanden imellem spærene på:

  1. Måltagning af synlige hanebånd
  2. Måltagning af synlige spær i udhæng
  3. Måltagning af synlige spær i loftrum
  4. Måltagning af synlige spær i skunkrum

Hvis ingen af de 4 ovennævnte metoder er tilgængelige, så skal bygherre (evt. i samarbejde med dennes tømrer) sørge for at demontering af loft- eller tagbeklædning, så spærene er synlige under opmålingen. Det kan fx være ved at demonterer nogle tagsten for at synliggøre spærene udvendigt, eller ved at lave et hul i skråvæggen (der hvor kvisten kommer) for at finde spærene indefra.

Alfa Kviste er kvalitet
til mindste detalje.
Vi lægger vægt
på gode materi-
aler og solidt
håndværk og
ikke mindst
levering til
tiden.

Kontakt

JA TAK,
ring mig op!

Vi vil meget gerne ringe dig op.
Indtast dit navn og telefonnr.

En ny kvist kræver byggetilladelse, og det kan vi nu hjælpe med...

Read more

Vi har udviklet udbudsmateriale til rådgivere for nemmere udarbejdelse og udbud....

Read more