Udvekslinger

Følg denne vejledning for at finde den korrekte placering af kvisten og eventuelle udvekslinger.

Printvenlig vejledning i lodret placering af kviste samt placering af udveksling findes her.

Lodret placering af kvisten

Vi anbefaler at man har ca. 900 mm fra overkanten af gulvet til underkanten af kvistvinduet (brystningshøjden).

Der kan være tilfælde det gør at andre mål er anbefales værdige, de kunne fx være i køkkener og badeværelser, hvor man bør tage hensyn til at vinduet er over inventar.

 

Loftshøjden i kvisten afgøres af brystningshøjden, se eksempel her:

Loftshøjde = brystningshøjde + vindueshøjde – loftsgips

Eksempel: 900 mm + 1198 mm – 13 mm = 2085 mm

Så jo højere brystning, jo højere loftshøjde får man i kvisten.

Omvendt jo lavere brystning, jo mindre loftshøjde får man. Dog får man mere gulvplads jo lavere brystning man har.

Hvis vinduet skal udgøre redningsåbning, er det vigtigt at højden fra gulv til åbningen i vinduet ikke overstiger 1200 mm.

Hvis brystningshøjden er under 800 mm, skal man have værn foran vinduet af sikkerhedsmæssige årsager.

Udvekslinger

Når en kvist er så bred at den rækker over flere spærfelter, skal der laves en udveksling af spær(ene).

Det er vigtigt at udvekslingerne placeres korrekt, så de ikke er til gene for kvisten.

Den nedre udveksling

Den øverste kant på den nedre udveksling placerer min. 200 mm under underkanten af kvistvinduet.

Hvis der er platte nedenunder vinduet, så skal udvekslingen placeres umiddelbart under denne. Kontakt os for placering af denne udveksling.

Hvis udvekslingen placeres vinkelret med spærene, skal man være opmærksom på at den måske vil stikke utilsigtet langt ind i rummer. Hvis den fx skal være lodret væg lige under kvistvinduet.

Derfor anbefaler vi at udvekslingen under vinduet placeres lodret, så den ikke går for langt ind i rummet.

Den øvre udveksling

Den nederste kant på den øverste udveksling placeres min. 100 mm over overkanten af kvistvinduet.

Hvis der er loft til kip i kviste, skal udvekslingen dog placeres højere, kontakt os for målsætning af den øverste udveksling hvis der er loft til kip i kvisten, det gælder også hvis der er buet loft i kvisten (muligt ved rundbuekviste).

Den øvre udveksling kan mange gange fordelagtigt placeres lige over hanebåndene, for den bedste fordeling af kræfterne i spærene.

Alfa Kviste er kvalitet
til mindste detalje.
Vi lægger vægt
på gode materi-
aler og solidt
håndværk og
ikke mindst
levering til
tiden.

Kontakt

JA TAK,
ring mig op!

Vi vil meget gerne ringe dig op.
Indtast dit navn og telefonnr.

En ny kvist kræver byggetilladelse, og det kan vi nu hjælpe med...

Read more

Vi har udviklet udbudsmateriale til rådgivere for nemmere udarbejdelse og udbud....

Read more