Søge om byggetilladelse til kviste

Inden man går i gang med at montere kviste på huset, skal man undersøge om der skal søges om byggetilladelse. Byggetilladelsen skal søges hos kommunen og den skal indeholde en række ting, som vi hjælper med her.

Skal man søge om byggetilladelse for at få en kvist?

Ja og nej!
Skal der etableres en ny kvist, så skal der altid søges om byggetilladelse.

Hvis du har en kvist i forvejen, som blot skal udskiftes, er det i nogle tilfælde ikke nødvendigt at søge om byggetilladelse ved udskiftningen. Det kan være under disse forudsætninger:

 • Den nye kvist er i samme størrelse, udformning og har samme placering som den gamle kvist.


Lad os forestå ansøgningen om byggetilladelse på kviste.

Vi foretager komplet opmåling af huset med en 3D scanner, og udarbejder retvisende tegninger af huset med kviste på, ud fra opmålingen.
Om der i forvejen er tegninger eller ej har ikke den store betydning for os, da huset bliver tegnet op ud fra vores opmåling.

Vi kan står for byggetilladelse, og tilbyder servicen "tilladelse eller gratis". Det vil sige, er der forhold der gør at der ikke kan opnås byggetilladelse, så koster vores service ikke noget.

Læs mere om vores tilbud angående byggetilladelse her.

 

Søg byggetilladelse

Har du fundet frem til at du selv skal søge om byggetilladelse, så har vi her en guide, som fortæller hvilke oplysninger man i de fleste tilfælde skal give til kommunen i ansøgningen. Guiden er vejledende, da de oplysninger kommunen skal have er forskellig fra sag til sag og der kan være lokalplaner, som gør at der f.eks. er krav til hvordan kvisten skal se ud og opbygges.

 Ligeledes gælder der forskellige regler om du bor i:

 • Alm hus
 • Rækkehus
 • Lejlighed
 • Fredet ejendom
 • Område med lokalplan

Vi har taget udgangspunkt i et alm. 1½ plans hus.

Indhold i en ansøgning om byggetilladelse

Det kan være forskelligt fra kommune til kommune hvad en byggetilladelse skal indeholde, så under alle omstændigheder, vil det være en god ide at kontakte din kommune, for at høre hvad din byggeansøgning skal indeholde. 

På denne måde laver du/arkitekten ikke unødigt arbejde i opmåling og tegninger. Vi har liste ting ned i prioriteret rækkefølge, som kommunen oftest spørger om til ansøgning om en byggetilladelse.

De fleste kommuner er med på den nye portal bygogmiljø.dk, hvilket har gjort det sværere for den almene borger at søge en byggetilladelse, da man skal stilling til mange tekniske detaljer.

Derfor har vi lavet denne pakke hvor vi kan hjælpe med eller stå for byggeansøgningen.

Grundlæggende oplysninger

De grundlæggende oplysninger, er oplysninger om dig og din bolig, så kommunen kan identificere hvor det drejer sig om. De grundlæggende oplysninger vil oftest være:

 • Navn
 • Adresse
 • Matrikelbetegnelse (Matrikelnr. kan findes på OIS.dk)
 • Opvarmningsform
 • Forsikringsforhold

Arbejdsbeskrivelse

En arbejdsbeskrivelse skal forklare hvad det er du vil have bygget og hvordan du vil bygge det.

Her beskrives processen kort, og præcist.


Facadetegning

Du skal vedlægge en facadetegning af før og efter billede af huset med kvisten. Facadetegningen skal enten være målfast, eller der skal være angivet mål på tegningen, som viser hvor højt der er op til kvisten, hvor langt der er til udhæng og resten af de grundlæggende mål på bygningen.

Derudover skal der angives en højdegrænseplan som viser en skrå linje fra skel, som der ikke må bygges over.

Facadetegningen skal markeres, så det er tydeligt at se hvilke ændringer som kommer på facaden af boligen. Her er markeret med en rød farve.


Plantegning

Plantegningen skal indeholde rumopdeling, samt betegnelse af rummene. Den skal enten være målfast, eller der skal angives mål omkring kviste og generelt i rummet, som vist i eksemplet. Som i facadetegningen, skal det være tydeligt hvilke ændringer som man ønskes foretaget, her er der igen markeret med rødt. I hvert rum skrives hvor mange m² der er. Uden for tegningen skrives hvor meget beboelsesarealet er og hvor meget det bliver efter kvistene, her lægges m² sammen fra alle rum. På tegningen angives redningsåbninger i bygningen. Redningsåbninger angives med et ”R”. Er du i tvivl om kvisten opfylder redningsåbning, læs da denne sektion redningsåbning.

Der kan tegnes en før og efter tegning, så det er let at se hvilke ændringer man vil lave. Minimums målestok på tegningen skal typisk være 1:100.


Situationsplan

En situationsplan er en tegning over grunden, som viser hvor langt der er til skel, vej og anden bebyggelse. Den skal som de andre tegninger være målfast, eller der skal angives mål på tegningen. Hvis der står skure, garrager eller andet, skal dette også tegnes ind på situationsplanen. Igen skal ændringer markeres tydeligt, så det er let at se hvor kvistene er placeret. Nogle kommuner kræver en bebyggelsesprocent på situationstegningen. Bebyggelsesprocenten, er de udvendige mål på alle bygninger der er opført på grunden. Du kan se hvordan udregningen gøres på billedet af situationstegningen. På tegningen angives nord, syd, øst og vest. Minimums målestok på tegningen skal typisk være 1:200

 

Tegning af kvist

Kommunen vil i nogle tilfælde have en tegning af kvisten, samt beskrivelse heraf. Hvis du køber en kvist af os, vil vi lave en produktionstegning, som indeholder materialebeskrivelse, tegning samt detaljer. Det kan derfor være en god ide at undersøge priser på kviste tidligt i processen, så produktionstegning kan sendes med resten af byggeansøgningen.

Snittegning

Kommunen vil i langt de fleste tilfælde ikke efterspørge en snittegning. Men efterspørger de en snittegning, vil de se hvordan at kvistene evt. kan påvirke resten af bygningen. En snittegning bliver efterspurgt, hvis der skal monteres en kvist i en taglejlighed, hvor underboen, er en anden lejlighed. En snittegning skal derfor indeholde detaljerede beskrivelser af materialeopbygning.

Andre oplysninger kommunen kan bede om

De oplysninger vi har beskrevet ovenfor, er blot nogle af de oplysninger kommunen kan bede om. I langt de fleste tilfælde vil det dog være nok, men igen’ råder vi til at man kontakter den lokale kommune, så man får klart svar. Den guide vi har lavet er blot vejledende. De oplysninger som er beskrevet ovenfor burde kunne gøre det i de fleste tilfælde, men i nogle tilfælde vil du også skulle lave og dokumentere:

 • Energimæssige forhold
 • Detaljer om konstruktioner
 • Tegning af spær
 • Dokumentation på overholdelse af brandkrav
 • Beskrivelse af dispensation (Hvis byggeriet ikke kan overholde begrænsningerne ved f.eks. skel)
 • Dokumentation om ventilering
 • Beregninger
 • Detaljer af konstruktioner

Alfa Kviste er kvalitet
til mindste detalje.
Vi lægger vægt
på gode materi-
aler og solidt
håndværk og
ikke mindst
levering til
tiden.

Kontakt

JA TAK,
ring mig op!

Vi vil meget gerne ringe dig op.
Indtast dit navn og telefonnr.

En ny kvist kræver byggetilladelse, og det kan vi nu hjælpe med...

Read more

Vi har udviklet udbudsmateriale til rådgivere for nemmere udarbejdelse og udbud....

Read more