Kernetræ

I vinduer er det blevet mere og mere almindeligt at benytte kernetræ på de udvendige sider. Kernetræet har den egenskab at det ikke opsuger så meget fugt, som den ydre del af træet kaldet splintved.

Hvad er kernetræ?

For at vide hvad kernetræ er, er det vigtigt at forstå hvordan et træ fungerer. Når træet skal vokse, transporteres der vand og næringsstoffer både op og ned igennem træet. Vandet vandrer inde under bakken, i det yderste

 lag af træet. Dette lag af træ kaldes splintved. Splintved optager meget fugt, da det skal kunne transportere fugt og næringsstoffer hele vejen op igennem træet. 

Splintved er ikke så stærkt i sig selv, da det skal kunne holde til en høj fugtighed, så for at træet kan modstå kraftige vinde og nedbør, har de fleste træer udviklet det man kalder kerneved/kernetræ. Kernetræet er den inderste mørke cirkel af et træ, som vist i eksemplet.

Som mange ved, vokser træer med en årering om året. Når træet udvides med en årering, vil kernetræet også gradvist udvide sig. Når kernetræet dannes, vil der danne sig nogle stoffer i træet, så kernetræet ikke optager så meget fugt, som splintved. Cellerne, som gør at vandet kan transportere sig op i træet, bliver delvist inaktive når kernetræet dannes.

Herudover dannes der nogle stoffer, som imprægnerer træet, så kernetræet ikke kan optage en fugtighed på over 20%. For træet er kernetræets egenskab at holde træet op i luften og nede i jorden. Det vil sige hvis et træ vokser et sted hvor der er meget barske forhold med vind, vejr og frost, vil træet vokse langsommere, men kernen vil vokse sig stærkere, for at træet kan holde til forholdene.

Der vil derfor være en stor andel af kernetræ i de træer, som vokser i barske forhold. I milde forhold vil træet vokse hurtigere, men der vil være en mindre andel af kernetræ og en større andel af splintved.

Den nederste del af træet, er den del som skal kunne holde til mest og her vil kernetræet også vokse sig stærkere end kernetræet i resten af træet. Man har kunnet se denne tendens under de storme vi har haft. De friske træer som har stået for sig selv, eller i udkanten af en skov har modstået meget mere vind, end de træer, som har stået i beskyttelse. Alligevel er en lige stor andel af træerne væltet, eller knækket. Hvis man ikke kan se forskel på kernetræ og splintved i et træ som er skåret lige over, kan man dryppe vand i enden af træet. Optaget træet dråben med det samme er det splintved og ligger dråben sig oven på træet er det kernetræ.

Kernetræ i byggeriet

Nu har du forstået hvad kernetræ er. Dets egenskaber bliver benyttet mere og mere hos de danske vinduesproducenter, da kernetræ kun kan optage maks. 20% fugt og kernetræet er imprægneret fra naturens side. Forrådnelsen af træ begynder ved ca. 30% fugtighed i træet. Stærkt kernetræ og en høj andel heraf, vil ved f.eks. vinduer gøre at, hvis vinduer er korrekt konstrueret og korrekt placeret i huset, så kan et vindue i teorien holde de næste 100 år, ved den rette vedligeholdelse. Omvendt ved vinduer, hvor der er brugt en meget lille andel kernetræ, vil træet i vinduet hurtigt begynde at optage fugt og forrådnelsesprocessen begynder hurtigt. Det ses at der er nogle vinduer der kun holder få år og herefter skal skiftes. Vinduesproducenter der er under ”Dansk Vindues Certificering” har alle minimum 60% kernetræ i deres vinduer, på de ydre flader.

Inde i konstruktionen, hvor fugtigheden er lav og mere eller mindre konstant, er det ikke lige så vigtigt med kernetræ, da træet her ikke skulle komme op på en fugtighed, som sætter gang i en forrådnelse af træet. Kernetræ er naturligvis dyrere end almindeligt træ. Da det som beskrevet tidligere er den del som styrker træet. I en tæt bevokset skov, vil andelen af kernetræ i et træ være mindre, da træet i en tæt bevokset skov ikke har skullet klare en stor modstand fra vejret. Her gælder det om for et træ at vokse hurtigt op, så træet kan få så meget sollys som muligt. Der vil derfor være en større koncentration af splintved og en mindre andel af kernetræ. Det er ikke sådan, at når man køber et bræt, så vil det være enten kernetræ, eller splintved. Det vil i langt de fleste tilfælde være en blanding heraf. Man kan også se det på træet når det rådner, at rådner ind mod kernen.

Kernetræ i Alfa Kviste

Vi benytter vinduesproducenter der har en høj andel af kernetræ i deres vinduer og hvor kvaliteten af deres vinduer er ensartet høj. Producenterne vi benytter er: Rationel, Outrup og Frovin, som alle er certificerede af Dansk Vindues Certificering. Har du et ønske om en anden producent kan vi også levere vinduer fra dem. De producenter vi benytter er blot dem vi kan stå inde for og hvor vi ved at kvaliteten er høj hver gang. Hvis du vælger en kvist med en gesims, vil gesimsen være lavet af kernetræ, så gesimsen kan holde sig flot i mange år frem, dog skal den stadig vedligeholdes.

Alfa Kviste er kvalitet
til mindste detalje.
Vi lægger vægt
på gode materi-
aler og solidt
håndværk og
ikke mindst
levering til
tiden.

Kontakt

JA TAK,
ring mig op!

Vi vil meget gerne ringe dig op.
Indtast dit navn og telefonnr.

En ny kvist kræver byggetilladelse, og det kan vi nu hjælpe med...

Read more

Vi har udviklet udbudsmateriale til rådgivere for nemmere udarbejdelse og udbud....

Read more