Skip to main content

Skotrende til kviste

Den nedsænkede skotrenden er lavet, så den fanger alt overskydende vand fra både kvisten og det eksisterende tag. Skotrenden er nedsænket i den medfølgende monteringsramme.

Som det ses i skitsen kan det ses hvordan at vandet løber ned i renden. Skulle der komme slagregnvand over denne rende, vil det blive stoppet af tætningsmaterialet mellem tagsten og skotrende.

Vi har her en skotrende der vil fange alt vand også selv ved kraftige skybrud, eller slagregn.

På kviste ses det ofte at kvisten bliver utæt omkring skotrenden. Dette er fordi at en kvist er utroligt sårbar hvor taget skiller. Ved at benytte en nedsænket skotrende som denne, sikres det at alt vand bliver fanget hele vejen rundt om kvisten.