Skip to main content
Lys og udsyn
Vindues arealer

En kvist giver et rigtig godt lysindfald, som alternativ til ovenlys vinduer. Jo lavere taghældningen er på jeres hus, jo mere vil en kvist forbedre lysindfaldet. I bygningsreglementet stilles specifikt krav til at vindues arealet i et rum, skal udgøre 10% af gulvarealet. Desuden kræves også at man fra et opholds eller beboelsesrum, skal kunne se ud på omgivelserne.

Reglerne til vinduesarealer er stillet for at undgå mørke rum, og skal altid stå i forhold til anvendelsen af et rum. Ved udskiftning af vinduer, må lysindfald og dagslys ikke forringes.

Beregning
10%-reglen

Hvis der skal monteres kviste i flere rum, og derved beregnes førnævnte 10%-regel. Kan man normalvis nøjes med at dokumentere det "værste tilfælde" hvis dette rum overholder kravene vil de øvrige også.

Man kan hurtigt beregne behovet for glasareal ud fra nedenstående formel.

Ff,min = 0,1 * Agulv m²,

 

Hvor:

Ff,min = minimum glasareal, m2

Agulv = rummets netto gulvareal, m2

 - Eksmpel -

Et soveværelse på 15 m2 hvor kvisten er det eneste vindue.

0,1 * 15 = 1,5 m2

 

Glasandel

Der skal altså være minimum 1,5 m2 glas i et sådan værelse. Det er altså behovet for glas.

Vindues producenter angiver som oftest glasandelen i deres tilbudsmateriale, som man så direkte kan anvende i denne beregning. Glasandelen i tilbudsmaterialet angives ofte som "Ff"

Glasandelen variere afhængig af hvilken type vindue der vælges. Et helt klassisk bondehus- eller dannebrogsvindue, vil oftest ses med relativt lave værdier for glasandel. Der er fordi de mange sprosser, lodposter, karme og rammer bliver trukket fra. En typisk glasandel vil her ligge på 0,66 hvorimod, store topstyrede eller faste vinduer uden lodposter ofte vil have en glasandel op imod 0,8.

- Eksempel -

For at beregne et vindues faktiske glasareal, ganger man vinduets totale areal med glasandelen.

1,2 * 1,2 m = 1,44 m2

1,44 m2 * 0,66 AG = 0,95 m2 glas

 

Konklusion

Ud fra denne beregning kan man se at der i et rum på 15 m2 faktisk skal to vinduer til at overholde 10% reglen. Det kan f.eks. Være ved at have et ekstra vindue i gavlen.