Skip to main content

Gratis - Opmåling ved kvistordre

I mange år har konstruktionen omkring en kvist været det man højst sandsynligt skulle op i under svendeprøver. Grunden til dette, er at kviste er et kompliceret produkt, hvor man kommer omkring mange problemstillinger.

Kvisten skal sidde på husets mest komplekse konstruktion, som er taget og her skal placering og størrelsen gå op i en højere enhed i forhold til størrelse, placering og udformning. For kvisten skal passe til huset, kvisten skal give mest muligt i rummet og der skal ses på hvor og hvad der er muligt.

Derfor tilbyder vi alle kunder gratis opmåling ved ordre, samt at tage ansvaret herfor. For i bund og grund handler det om at alle er tilfredse i hele forløbet og i de næste mange år frem.

Huset og opgaven vurderes med professionelle øjne og der tages en dialog med kunden omkring ønsker og behov.

Herefter gås huset igennem og det vurderes hvad der skal måles op, for at få alle elementer med. Opmålingen sker med avanceret 3D udstyr, som er millimeter præcis og gør at alle synlige problemstillinger kan ses og tages højde for.

Når den digitale opmåling er gennemført, modtager kunde et par dage efter produktionstegninger, ud fra dialogen og opmålingen. Herudover får kunde hvis der kan være tvivl omkring placering og hvis det er muligt, placeringstegninger, som viser hvor kviste placeres og hvad der skal tages højde for.

 

Placeringstegningerne kan typisk bestå af en snittegning, hvor det kan ses hvordan kvistene placeres i forhold til rummet og hvor meget plads de giver. Facadetegninger viser ca. hvor kvistene placeres i forhold til facaden.