Skip to main content

Byggetilladelse til kviste

Inden man går i gang med at opføre kviste på taget, skal der undersøges om dette kræver en byggetilladelse. Byggetilladelsen kan opnås hos kommunen, som skal vurdere sagen og ud fra denne vurdering forhåbentligt give en byggetilladelse til opførelse af kviste.

Skal der søges om byggetilladelse for at få en kvist?

Skal der opføres en ny kvist på taget, skal der altid søges om en byggetilladelse. Grunden til dette, er at kvisten både øger m2 i boligen og at kvisten går ind og ændrer facadeudtrykket på bygningen.

På baggrund af disse 2 forhold skal kommunen ind og vurdere ud fra tegninger og beskrivelser:

  • Om kvistene passer harmonisk til bygningen
  • Overholder det reglerne i bygningsreglement og lokalplan
  • Om den nye tilbygning passer ind i området af andre kviste
  • Skabes der indbliksgener for naboer
  • Og mange andre ting

Der er ansøgers pligt og ansvar at oplyse kommunen om alle forhold.

Hvis man har en kvist i forvejen og denne skal udskiftes til en kvist i samme størrelse og udtryk, skal der for det meste ikke søges tilladelse.