Skip to main content

Guide til byggeansøgning

Ansøgning om byggetilladelse

Hos Alfakviste tilbyder vi at håndtere alt materiale til byggeansøgningen og al dialog med myndighederne. I denne proces skal I blot udfylde en fuldmagt og så håndtere vi resten. Der kan selvfølgelig være spørgsmål til jeres grundforhold eller projekt, men vi guider jer naturligvis igennem.

 

At ansøge om byggetilladelse til at etablere en ny kvist, kan i nogen tilfælde være en stor mundfuld, vi har udarbejdet denne step-by-step guide der forhåbentlig kan gøre forløbet mere overskueligt.

Denne korte guide finder anvendelse ved énfamiliehuse. Ved flerfamiliehuse med lodret eller vandret lejlighedskel, hhv. rækkehuse og etageboligbyggerier, er der lidt ekstra der skal med i overvejelsen.

Vi kan ikke bære ansvar for om denne guide vil være fyldestgørende til netop jeres projekt, men lad det være en rettesnor.

Byggetilladelsen

Hvis jeres projekt primært omhandler udskiftning af en eksisterende kvist uden vel og mærke at udvide denne, behøves I ikke søge længere end her. Dette arbejde kræver nemlig ikke byggetilladelse.

Hvis I derimod vil skifte taget, udvide kvisten eller etablere ny kvist vil der være behov for at søge myndighederne om tilladelse.

Når der etableres en kvist hvor der ikke før var en kvist, skal man til hver en tid ansøge om byggetilladelse.


 - Det er vigtigt at nævne, at selvom det kan tage måneder inden myndighederne svarer på en ansøgning, er det ikke tilladt at starte byggeriet inden -tilladelsen er i "hus".


 

Projektets indhold