Skip to main content

Step 1 - Screening

Må jeg montere en kvist på mit hus? - forarbejdet

I dette step af byggetilladelsen skal man notere sig en masse informationer vedr. det forestående projekt, eller rettere man skal sikrer sig at der ikke står noget IMOD projektet. Steppet går ud på at forebygge eventuelle udfordringer ved myndighedsbehandlingen, for hvis der opstår spørgsmål til byggesagen under behandlingen, bliver projektet lagt i bunden af bunken også selvom man måske hurtigt, får sendt svar på eventuelle spørgsmål eller præciseringer. Hav derfor forarbejdet i orden!

Man kan med fordel sørge for at gøre et godt forarbejde inden man begynder at tegne og beregne. Der kan være nogen kommuner der har strikse retningslinjer vedr. forurening eller bygningers udseende. Kommunens muligheder for at regulere hvordan en by eller et område ser ud, går gennem de såkaldte kommuneplaner og lokalplaner. Disse planer er ofte meget lange og mange af siderne går med at forklare formålet med dokumentet, hvilke matrikler der er omfattet og som oftest er de bagerste sider til kort og matrikulering.

Der er ikke én rød tråd som alle kommuner skal følge mht. hvor de ligger de forskellige planer, eller hvordan de ser ud. Tjek altid jeres kommunes egen hjemmeside eller søg en hurtig tur på google.

Når man skal bygge, skal man sørge for at være på forkant med udfordringer, det gælder både for at sikrer et ordentligt projekt, men også for at sikrer at man når i mål. Der kan altid være uforudsete overraskelser, men med en god og grundig planlægning kan man komme de fleste i forkøbet.

 

Beregninger

Når du ansøger om byggetilladelse, skal du ikke som udgangspunkt sende nogen beregninger med. Det kommer først når du faktisk er færdig med at bygge og skal til at bruge din tilbygning eller hvad det måtte være. Her på hjemmesiden kan du finde hjælp til de mest nødvendige beregninger. 

Allerede ved byggeansøgning er det dog en fordel at have en ide om projektet kan overholde kravene til varmetab m.m. gør jer derfor nogle tanker for hvor meget isolering der skal i konstruktionerne. 

Alle krav der skal dokumenteres med beregninger, står i bygningsreglementet. Gennemgå derfor de kapitler hvor disse krav stilles og undersøg kort, hvordan man overholder kravene bedst. Det kan være en god ide at lave et overslag på beregninger såsom varmetab eller lysindfald, allerede i opstarten. Herved undgår man en kedelig overraskelse til aller sidst i processen.

Læs mere om beregninger i step 5.

De uomstridelige

Bygningsreglementet

Det kan være langsommeligt at tygge sig gennem bygningsreglementet, og det er naturligvis ikke 100% nødvendigt, bygningsreglementet er udarbejdet for både de små og store byggerier, derfor vil der være kapitler eller afsnit hvor dokumentationskravet virker højt og uoverskueligt, men hvor der vil være lempelser til enfamiliehuse bl.a. på kapitel 5 omhandlende brand.

Der er udarbejdet en lang række vejledninger og eksempelsamlinger til bygningsreglementet, der i langt de fleste tilfælde vil give den information der er behov for.

Ved at anvende denne guide og dokumentere hvor det er beskrevet, bliver bygningsreglementet en hel del mere spiseligt.

Skim reglementet igennem, noter og overvej hvor der eventuelt vil være udfordringer.

Tinglyste servituter

En servitut er en indskrænkning i råderetten for boligejeren, for at en servitut er gældende skal den være tinglyst på ejendommen medmindre der er tale om vejrettigheder, hvis du som boligejer er i tvivl om der foreligger en servitut på din ejendom kan du hurtigt tjekke efter på tinglysning.dk

Det særlige ved servitutter er at de er ret uomstridelige, man kan altså ikke bare fjerne dem eller få dispensation, myndighederne kan dog heller ikke pålægge dem en ejendom uden grund.

Her kan være skrevet, meget specifikt at bygningen f.eks. ikke må påføres en kvist.

De tilpasningsdygtige

Kommuneplaner

Heri vil der være beskrevet kommunens grundlæggende strategi for hele kommunen. Her er som oftest ikke specificeret til de enkelte matrikler. Der kan være lagt planer for at nogle områder skal være industri og andre villakvarter. I denne plan vil som oftest være angivet om der er indskærpede krav til forurening eller anvendelse af zink m.m.

 - Hvor finder jeg kommuneplaner?

Kommuneplanerne vil ofte ligge på kommunens hjemmeside, en hurtig søgning på nettet på "kommuneplan, Xxkommune" vil ofte være tilstrækkeligt.

Lokalplaner

Er som navnet antyder, planer for det lokale område. Heri vil være beskrevet hvordan de specifikke områder skal udstykkes og anvendes. Det er her der ofte kan stå at der ikke må etableres kviste mod vejen, naboen eller noget helt tredje. Der kan være specifikke krav til materialer og sågar farven på dem.

 - Hvor finder jeg lokalplanen

Der kan sagtens være flere lokalplaner for en matrikel, eller flere udgaver. Det er derfor en god ide at være grundig.

Når man udfylder ansøgningen på byg og miljø i de senere steps, vil de forskellige planer komme frem med links. Dog er det altid godt at kontrollere om der er andet. De fleste kommuner oplyser om lokalplaner via. deres hjemmeside, ved en hurtig google-søgning på "lokalplaner, XX-kommune" vil ofte bære frugt.

Hierarki

Når man gennemgår alle reglementerne, er det vigtigt at have for øje hvilke der højest i hierarkiet. Når der f.eks. er beskrevet en bebyggelsesprocent i bygningsreglementet, og en anden i lokalplanen, skal man vide hvilken man skal forholde sig til.

Listen her ved siden af giver et billede af hvordan man skal forholde sig til de forskellige.

Hvad skal man kikke efter?

Hav særligt fokus på nedenstående punkter:

Kommuneplan:

- Læs om der står noget om kviste

- Læs om der står noget om zink

- Læs om der står noget om forurening

- Læs eventuelt om der står noget om indbliksgener eller andet.

Lokalplan:

- Alle ovenstående, 

    - Materialer kan være afgrænset til en speciel type, eks. mursten, fibercement eller zink.

- Eventuelle indskrænkelser i bebyggelsesprocenten

- Læs om indbliksgener, højdegrænseplan 

Bygningsreglementet:

- Kap. 2-4-5-11-13-14-15-17-18-22

- Kap. 26 kan være god at læse i forbindelse med dokumentation af konstruktioner m.m.

- Noter krav til varmetab (kap. 11)

- Noter krav til ventilation og lys (kap 18 og 22)