Skip to main content

Step 2 - Tegningsmateriale

Overblik

Når man ansøger myndighedernes tilladelse til at bygge, skal de næsten altid have den samme række tegningsmateriale. Dette for at de kan se f.eks. om man bygger for tæt på en nabo, hvordan huset er udformet, bygget sammen og indrettet. Hvis man kun renovere tag og etablere en kvist, kan man i de fleste tilfælde, nøjes med at vedlægge tegningsmateriale herfor. Man skal dog altid sørge for at myndighederne kan se det de skal bruge.

Tegningstyper

For at ensrette tegningsmateriale og give et mere overskueligt projekt, arbejdes der med en række forskellige tegningstyper. De 4 typer myndighederne oftest skal bruge, gennemgås i det følgende.

Situationsplan

Skal vise "situationen" altså hvordan ser grunden ud, hvor langt er der fra jeres tilbygning (kvisten) til naboers skel. Skelmål afsættes altid fra det hjørne på tilbygningen der er tættest skellinjerne.

For at finde jeres matrikels afgrænsning, kan i benytte krak.dk eller geodatastyrelsens matrikel kort. Fordelen med geodatastyrelsens kort er at skellinjer er noget tyndere, og man kan derfor mere præcist se skellinjerne. 

På situationsplanen skal fremgå alle arealer på grunden, dette også selvom de ikke vedrøre projektet. Desuden skal der være angivet en beregning af bebyggelsesprocenten.

 

Etageplaner

Disse tegninger viser indretningen af en bygning. Bygningen vises lodret oppe fra, som set fra en helikopter. Etageplaner viser alle vægge, vinduer og døre. Der stilles krav til at vise myndighederne bygningens indretning, dette gøres via. fast inventar. Det faste inventar er det du ikke normalt tager med ved fraflytning, eks. køkken, toilet, indbyggede skabe o.lign. 

På planer skal angives ting som rumtype/-anvendelse, arealer, vinduer, udvendige og indvendige døre. Specifikt for kviste skal angives kvistens dybde, og udvendige bredde. Dybden kan ses opmålt i illustrationen for tværsnit. Udvendige bredde måles fra kvistens udvendige overflade til kvistens udvendig overflade.

Bygningssnit

Ofte et tværsnit, altså snittet tværs igennem bygningen. Snittet bør gå fra facade til facade, og vise alle væsentlige bygningsdele, der omfattes af eller indgår i projektet. På snittet skal alle materialer angives, særligt vigtigt er de indvendige og udvendige overflader samt de varmeisolerende- og bærende konstruktionslag. Vigtigt er det også at overholde krav til eks. damptæthed, som vises ved at angive dampspærrens placering i konstruktionslagene.

 

 

Opstalter (facadetegninger)

For at vise bygningens udtryk og grundlæggende udseende, skal der udarbejdes opstalter. Her skal man vise bygningen set vinkelret på facader og gavle. Alle vinduer, døre rækværk og trapper skal være tegnet med. Yderligere skal også på disse tegninger fremgå tagrender og nedløb. For at eftervise at bygningen overholder forskellige krav til højdegrænser og indbliksgener, skal vinduer, døre, skorstene, tagrygning og stern også målsættes.

På opstalterne er det oplagt at vise overhold af højdegrænseplan, og andre byggelinjer der eventuelt måtte være for jeres grund.

 

Tegningslayout

Det er en god ide at alle tegninger bliver sat ens op. Dette giver et langt bedre overblik over hvad man vil vise med de enkelte tegninger.