Skip to main content

Step 5 - Afslutning og ibrugtagning

Byggeriet er afsluttet

Nu skal projektet afsluttes og en ibrugtagningstilladelse i "hus" 

Inden den nye carport må tages i brug skal der foreligge en ibrugtagningstilladelse. Årsagen til dette er, at kommunen skal sikrer at byggeriet lever op til alle de krav der er blevet stillet. Blandt andet også at bygningen kan holde.

 


Note

Det er en god ide, allerede inden der ansøges om byggetilladelse, at sørge for at alle krav til byggeriet er eller kan overholdes.

For eksempel at de forskellige konstruktioner, overholder kravene der stilles til varmetab. 

Færdigmelding af byggearbejdet

Første trin er at udfylde tre punkter, vedr. det færdige byggeri.

Der skal i første punkt angives en dato for færdiggørelse af byggeriet. 

Andet punkt skal der erklæres at byggeriet faktisk er færdigt. Her signeres med nem-id

Tredje punkt skal der signeres for at der er uploadet fyldestgørende dokumentation for byggeriet. Igen skal der signeres med nem-id.

Dokumentation for overhold af tekniske forhold

Vi er nu nået til at skulle dokumentere byggeriet. 

Alle de tekniske forhold du tjekkede af i step 3, skal dokumenteres. Der er flere måder at sikre en fyldestgørende dokumentation, i nogle felter er det fordelagtigt at uploade et dokument og i andre kan man nøjes med at beskrive i tekst boksene. 

Kap 2 - AdgangsforholdBeskriv adgangsforhold, evt. upload detalje 
Kap 3 - affaldssystemer Beskriv hvordan dette punkt overholdes
Kap 4 - AfløbUpload kloakplan eller beskriv hvordan regnvand håndteres på grunden
Kap 5 - BrandDokumentere i senere punkt.
Kap 6 - Brugerbetjente anlægDokumenter funktion, redegør for sikkerhedsforanstaltninger m.m.
Kap 7 - Byggepladsen og udførelsen af byggearbejderHer kan du uploade en byggepladsplan, eller beskrive hvordan byggeriet er foregået. Redegør for stilladser m.m
Kap 9 - Bygningens indretningHenvis eventuelt til tegninger fra byggeansøgningen, upload nye eller beskriv hvordan bygningen indrettes og overholder kravene der stilles hetil.
Kap 11 - EnergiforbrugUpload beregninger for overhold af varmetabsramme. Beskriv hvis der er nogle specielle forhold i jeres byggeri. Anvend vores vejledninger til beregning af energiforbrug
Kap 12 - EnergiforsyningsanlægBeskriv eventuelle -anlæg, tilslutning m.m. og upload dokumenter fra eventuelle producenter
Kap 13 - ForureningUpload datablade fra alle vigtige eller særlige materialer, lav gerne en samlet pdf fil med alle datablade
Kap 14 - Fugt og vådrum

Detaljetegninger der viser damp-, fugt- eller vindspærre hvor dette er relevant og særlig kritisk. 

Hvis I har monteret kviste, kan I anvende vores detaljetegninger for kvistenes opbyginng

Kap 15 - KonstruktionerDokumenteres i senere punkt.
Kap 16 - Legepladser mv.Upload relevant dokumentation.
Kap 17 - LydforholdRedegør for hvilke løsninger der er valgt, upload dokumentation fra eks. vindues fabrikant. Se vores vejledning for lyd
Kap 18 - Lys og udsynEftervis hvordan relevante rum er indrettet og hvordan I har sikret at overholde dette. Brug eventuelt vores vejledning i beregning
Kap 19 - Termisk indeklima mv.Upload dokumenter fra producenter vedr. ydeevne m.m. for at vise hvordan indeklimaet sikres.
Kap 21 - VandUpload tegninger for hvor og hvordan vandrør er trukket i jeres hus. Her skal kun dokumenteres for det nye. 
Kap 22 - VentilationFor at redegøre for ventilation, kan I uploade beregninger og lignende, eller beskrive hvordan I har sikret en ordenligt tilførsel af udeluft. Anvend eks. vores vejledning i ventilation.
Dokumentation for brand og konstruktioner

Nu er det blevet tid til at dokumentere både brand og konstruktioner. De har hver deres punkt hvori der skal dokumenteres. 

- Konstruktioner

Først skal dokumenteres for konstruktioner.

Du skal dokumentere de bærende elementer i konstruktionerne. Der skal uploades relevante ingeniørberegninger og tegninger. 

Desuden skal du dokumentere eventuelle sikkerhedsforanstaltninger, det kan være et gelænder ved en trappe. Her skal dokumenteres at dette overholder kravene i bygningsreglementet. Upload eventuelt producentens dokumenter for dette.

- Brand

Som det næste skal du dokumentere de brandtekniske foranstaltninger. Beskriv relevante konstruktioner og tiltag du har gjort mht. brand. Det kan være at du har skulle etablere en redningsåbning for at overholde kravene eller har måtte vælge en bestemt gips.

Beskriv hvordan de enkelte konstruktioner er sikret mod brand. Gerne upload eller henvis til detaljer.

Afsluttende dokumentation og indsending

Dette trin er det sidste der skal foretages inden du igen skal vente på myndighedernes endelige godkendelse af dit byggeri.

Byggeskadeforsikring

Her skal du uploade den endlige police, med mindre dette er fravalgt ved byggeansøgningen så kan du blot angive dette. 

Energimærke

Her skal du uploade dokumentation for endelig energimærkning af dit byggeri, såfremt dit byggeri er omfattet af dette krav. 

Energimærker kan beregnes af energikonsulenter, og skal udføres for alle nye bygninger og tilbygninger over 60 kvm. 

Drift og vedligeholdelsesmanual for installationer

Upload eller beskriv her, vedligehold af tekniske installationer. 

Upload din egen manual og supplerende producenters vejlednigner. 

Endelig indsending

Nu er du officielt færdig med dit byggeri. - Såfremt alt findes korrekt dokumenteret og uploadet. 

Du vil inden længe modtage din ibrugtagningstilladelse, som den endelige godkendelse på at du må tage din nye bygning i brug. Officielt set skal du vente på denne med at bruge bygværket. 

 

 

Byg og miljø og tilhørende systemer opdateres hele tiden. Der kan derfor forekomme uoverenstemmelser mellem denne guide og hvordan det faktisk ser ud.