Skip to main content

Brandkrav til kviste

Brandspredning

Det handler om tid

Den hyppigste årsag til en brand spreder sig til naboer, er den høje brandstråling fra branden. Dette gør naturligvis at der sættes høje krav til beklædningen af byggeriet, så materialerne kan tåle høj varme i længere tid. Ved de høje krav til beklædningen har brandberedskab længere tid til at slukke branden og beboere har længere tid til at komme ud af bygningen.

Overhold af krav - og vores produkter

Hvis en kvist skal sidde på et hus som er mere end 1 etage, skal der bruges en klasse: K1 10 B-s1, D0(Tidligere klasse 1 beklædning). Dette sikrer at der ved brand går længere tid før ilden går igennem beklædningen. Zink regnes ikke med som beklædning, da ventilationen kører på bagsiden af zinken og ilden derved også kan køre på bagsiden af zinken. Det bagvedliggende lag, som er vindspærreren og isoleringen, er den beklædning man typisk sikrer mod brand. Det vil sige, skal man montere en kvist på et hus som er mere end 1 etage, så skal man bruge en vindspærre-beklædning som opfylder brandkravene. Vi benytter som standard 9 mm vindgips, som betegnes som en klasse: K1 10 B-s1, D0 (tidligere klasse 1 beklædning). Så får du både en kvist der opfylder de fleste brandkrav, samtidig med at kvisten er helt vindtæt. Hvis der er krav til yderligere brandsikring af selve kviste. Kan kvisten isoleres med brandisolering og eller beklædes, så den lever op til de gældende brandkrav.

Skel ved kviste

Skel til nabobygning og lejlighedsskel

Der er også visse krav til hvordan kvisten skal opbygges alt efter hvor du vil placere kvisten på taget. Hvis du har en nabobolig, som ligger tæt op ad din bolig, er der krav til hvordan kvisten skal bygges op alt efter hvor tæt du vil bygge på skel.

Skel til nabo – mål a

 

Hvis du ønsker en kvist tæt op ad din nabos bolig, gælder der en række krav. Som du kan se på tegningen, er det afstanden mellem kvisten og nabobygningen som er gældende.

  • Mere end 2,5 meter væk fra naboskel - Kvisten skal opfylde de normale brandkrav. Du kan have almindelige glasflunker i kvisten.
  •  Mellem 2,5-1 meter – Kvisten skal beklædes med klasse: K1 10 B-s1 beklædning (tidligere klasse 1). Du må ikke bruge almindelige glas i siderne af kvisten.
  •  Mindre end 1 meter – Der skal laves en brandvæg som er 30 cm højere end kvistens højeste punkt.

Lejlighedsskel – Mål b

I boligkomplekser kan man ikke undgå at lejlighederne står tætte. Vil du opføre en kvist, hvor naboen har en i forvejen på samme side af taget, så gælder der også en række krav her. Alt efter hvor du vil placere kvisten. Som du kan se på tegningen, er det ikke skillelinjen hvor naboens lejlighed er, men hvor naboen også selv har en kvist.

 

  • Mere end 2,5 meter – Her gælder almindelige brandkrav og du kan montere almindelige glasflunker i kvisten.
  • Mindre end 2,5 meter – Kvisten skal beklædes med klasse: K1 10 B-s1 beklædning. Du må ikke bruge almindeligt glas i flunkerne.