Skip to main content
Lyd
Lydforhold

I bygningsreglementet beskrives en række lydforhold der skal overvejes ved projektering af boliger.

Til fritliggende énfamiliehus, stilles ikke specifikke krav internt i boligen, til gengæld stilles der krav til støj fra veje og andet. Denne må nemlig ikke overskride 33 dB i boligen, ved lukkede vinduer, dette krav er af særlig betydning hvis du bygger nyt.

Der er mange faktorer der har indvirkning på hvor meget støj der kan måles i boligen, fra vej el. andet. F.eks. afhænger en måling af en kvist af hvordan den øvrige tagkonstruktion er opbygget og hvordan etagedækket er lavet.

 

Lydglas

Decideret lydglas anvendes typisk i storbyer eller tæt på jernbanen. Hvis dette et at der overvejes at mindske støj fra veje og jernbaner. Specielt hvor der i nærområdet er anlagt hoved- eller motorvej.

På følgende link - https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=noise - kan du sortere efter forskellige støjfaktorer og søge på din adresse. Hvis din matrikel er indenfor den gule markering og I, i forvejen er plaget af trafikstøj kan det være en mulighed at overveje lydglas i vinduerne.

Et traditionelt vindue har en lydisoleringsevne på ca. 30 dB hvilket betyder at det lader den resterende  støj igennem. Hvis jeres ejendom ligger i en "gul-zone" vil I kunne høre cirka 30 dB i huset.

 

Lyd tryk og decibel

Lyd måles i decibel og forkortes dB. Smertegrænsen for risiko for høreskader ligger mellem 120 dB og 130 dB

Ændringer i lydtryk er ikke 1 til 1 med hvad man kunne forestille sig. En ændring i lydtrykket på 8-10 dB vil opfattes som en halvering, hvis man sænker lydtrykket med 3 dB vil det kunne høres og en ændring på 1 dB vil knapt kunne høres.

En almindelig samtale vil måles til et lydtryk på 60 dB.

En stærkt trafikeret gade måles til mellem 65 og 75 dB.

Og en stille stue vil måles til ca. 20 dB.