Skip to main content

Redningsåbning

I kviste skal der tænkes mere i redningsåbninger, da vinduerne i en kvist, mange gange er mindre end i stueetagen og der er skrappere krav til redningsåbninger 2 meter over terræn.

En redningsåbning er en åbning til det fri som alle beboelsesrum, samt køkkenet skal have adgang til.

Definationen på beboelsesrum, er: opholds, eller soverum i en bolig.

 

 Den er med til at sikre at det er muligt at komme ud af bygningen, men har også andre funktioner. En redningsåbning har 3 funktioner.

 

  • Den giver mulighed, for at man kan give sig til kende over for redningsberedskab.
  • Lufte ud for røg
  • Det er muligt at redde personer ud af en redningsåbning.

En redningsåbning er ikke nødvendigvis en åbning man kan kravle ud af og derved komme ned på jorden ved egen hjælp. Det er en åbning som gør det muligt, at komme ud af bygningen. Dette gør at redningsberedskab kan kommunikere og hjælpe personer ned fra bygningen.

Minimumskrav til redningsåbning

En redningsåbning skal opfylde visse minimumskrav, når det tænkes ind i byggeriet.

Som det ses på tegningen, må en redningsåbning maksimum være placeres 120 cm over gulvhøjde, for at det er let at få adgang til åbningen. Åbningshullet skal være minimum 50 cm i bredden og 50 cm i højden. Ved en redningsåbning som er placeret 2 meter over terræn, skal højden være minimum 60 cm og bredden skal stadig være minimum 50 cm. Det vil sige, hvis f.eks. et sidehængt vindue skal fungere som redningsåbning, skal rammens bredden være minimum 50. Det kan godt blive et problem ved sidehængte vinduer, så hvis det er et problem, skal vinduet bestilles med løs lodpost, på denne måde kan begge rammer åbnes, så det i alt giver en bredde på mere end 50 cm.

Udover at redningsåbningen har en minimumshøjde og bredde, skal åbningen også have en vis størrelse. Her skal højden og bredden lægges sammen. Målet skal være minimum 150 cm, for at opfylde kravet.

Redningsåbninger i rummene

Man kan undgå en redningsåbning, hvis der ikke er tale om beboelsesrum, eller at rummet har 2 udgange, hvor der i begge udgange er adgang til en redningsåbning. Dette giver personen der opholder sig i rummet mulighed for at søge flugt ud af en af de 2 veje. Det kan ses på tegningen, hvordan at det kan lade sig gøre. Der skal altid redningsåbning i køkken.